Verksamhetsberättelse

Länsstyrelsen gjorde en granskning av Guldkantens verksamhet 2011 och kom fram till följande:

 

Guldkanten är ett socialt företag i Söderhamn som är uppbyggt på ett lite annorlunda sätt. Detta kooperativ ägs av brukarna. Det ägs av de äldre själva som får hjälp och stöd av Guldkanten med praktiska uppgifter av alla de slag samt en hel del omtanke som förgyller tillvaron.

 

Det hela inleddes - 96 med att Sinikka som är grundare av Guldkanten besökte de äldre i Söderala och i Söderhamn som en fritidssysselsättning. Det hela utvecklades vidare och skaran av äldre som besöktes växte. I den vevan kom Sinikka i kontakt med en intresseförening i Holmsveden och blev delaktig i ett EU projekt som startade – 98. Projektet pågick i fyra år för att i september – 04 inleda Guldkanten med två anställda.

 

Coompanion var ett stort och ovärderligt stöd vad avser tillkomsten av Guldkanten och även i fortsättningen. Egentligen den enda organisation som stöttat Sinikka och Guldkanten.

 

Under de år som Guldkanten verkat har man haft ca 60 000 uppdrag och år 2011 uppgick antalet uppdrag till 7000.

 

Föreningen har en sund och god ekonomi även om marginalerna är små. Förutom lönekostnader så har föreningen ett antal andra ekonomiska åtaganden där kostnaderna för de bilarna är bland de högsta. Föreningen får inga bidrag av kommun eller någon annan instans.

 

Ett motto för verksamheten är att man måste vara rädd om de anställda och de man arbetar för. Det har rönt en stor respekt och uppskattning. Kontakten med hemtjänsten har under åren inte vara den bästa då verksamheten kunde uppfattas som en konkurrent. Men idag har det vänt och hemtjänsten ser Guldkanten som ett positivt inslag i äldre omsorgen och tar initiativ till kontakt. Det är ingen tvekan om att Guldkanten bidraget till stora besparingar för kommunen inom äldreomsorgen utan att det framgår av några bokslut.

 

Det ingen tvekan om att det utstrålar ett betydande självförtroende kring Guldkanten. Deras hemsida är imponerande med de videoinslag som visar på en modern och aktiv marknadsförening eller dokumentation om verksamheten och information till sina uppdragsgivare.